Skip to main content

Ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία

Οι εργαζόμενοι στον TAP έχουν καίρια συμβολή στην επιτυχία του έργου. Επιδίωξή μας είναι να εντοπίζουμε, να προσελκύουμε και να κρατάμε κοντά μας τους υποψήφιους με τα περισσότερα προσόντα και να τους προσφέρουμε την καλύτερη ευκαιρία καριέρας στη ζωή τους.

Καθώς το έργο επιταχύνει τους ρυθμούς του, θα δημιουργούνται ανάγκες για όλο και περισσότερους ειδικευμένους επαγγελματίες στην ίδια την εταιρεία, στους εργολάβους και στους υπεργολάβους της σε διάφορα σημεία στα  τα κεντρικά γραφεία  καθώς και στις χώρες διέλευσης του αγωγού –   Ελλάδα,   Αλβανία και  Ιταλία.

Κενές θέσεις και πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την εξωτερική μας σελίδα ηλεκτρονικής στελέχωσης (e-recruiting) για να ελέγξετε αν υπάρχουν κενές θέσεις και να υποβάλετε αίτηση. Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ υποψηφίου.

Αφού εγγραφείτε, μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας, μια συνοδευτική επιστολή και σχετικά δικαιολογητικά. Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απλού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Ορισμένες θέσεις δημοσιεύονται επίσης στη και σελίδα μας στο Linkedin.

Λειτουργούμε σε απόλυτη συμμόρφωση με τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών και τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και ο χειρισμός της αίτησής σας θα γίνει με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλούμε διαβάστε τις ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση recruiting@tap-ag.com.

Χαρακτηριστικά των υποψηφίων

Αναζητούμε έμπειρους, αφοσιωμένους επαγγελματίες που στοχεύουν στην κορυφή, συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος και μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλα άτομα.

Είτε εργάζονται στην έδρα μας στην Ελβετία είτε σε θέσεις στην Ελλάδα,   Αλβανία και   Ιταλία, όλοι οι υπάλληλοί μας πρέπει να μιλούν άπταιστα αγγλικά, ενώ, ανάλογα με τη θέση, μπορεί να απαιτείται γνώση της ελληνικής, της αλβανικής ή της ιταλικής γλώσσας.

Δουλεύοντας για τον TAP

Πιστεύουμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων στα πλαίσια της δεοντολογίας και του επαγγελματισμού. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε είναι, συνεπώς, εξίσου σημαντικός με τα ίδια τα αποτελέσματα. – Διαβάστε περισσότερα.

Για να διασφαλίζεται αυτό, οφείλουμε όλοι να συμμορφωνόμαστε με τον Κώδικα Δεοντολογίας, το έγγραφο που καθοδηγεί κάθε ενέργειά μας. 

Δουλεύοντας για τους εργολάβους ή υπεργολάβους μας

Ο ίδιος ο TAP θα προσλάβει έναν σχετικά μικρό αριθμό ειδικών στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι περισσότερες άμεσες και έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία θα δημιουργηθούν από τους εργολάβους και τους υπεργολάβους μας.

Οι εταιρείες αυτές θα προσλάβουν ανθρώπους σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στον TAP.

Αν δεν βρίσκετε κενές θέσεις που να σας ενδιαφέρουν απευθείας στον TAP, σας συνιστούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να παρακολουθείτε στενά την τοπική αγορά εργασίας για ευκαιρίες που σχετίζονται με τον TAP στη χώρα σας.

Για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκέπτεσθε τακτικά τη σελίδα μας με τις εταιρείες-αναδόχους και τους υπεργολάβους.