Skip to main content

Κατασκευή χερσαίου τμήματος του αγωγού

Το χερσαίο μέρος του αγωγού (στην Ελλάδα και την Αλβανία) θα έχει διάμετρο 48 ιντσών (1,2 μέτρα), ενώ η διάμετρος του υποθαλάσσιου τμήματος και του ιταλικού χερσαίου τμήματος θα είναι 36 ίντσες. (0,91 μέτρα). Το πάχος του χαλύβδινου τοιχώματος των αγωγών θα είναι 17,5 έως 31 mm(υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αγωγών).

Η κατασκευή του χερσαίου τμήματος του αγωγού «απλώνεται» σε διάφορες περιοχές σε όλη τη διαδρομή του αγωγού, αντί να ξεκινά από ένα μέρος και να τελειώνει στο άλλο. Το εύρος του κατασκευαστικού διαδρόμου του αγωγού εξαρτάται από το έδαφος.

Η πραγματική κατασκευαστική δραστηριότητα σε κάθε τμήμα της κατασκευής υπολογίζεται να διαρκέσει τρείς μήνες. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη αποκατάσταση.

Χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως οριζόντιες γεωτρήσεις για την προσπέλαση οδών και ποταμών, και λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς για το περιβάλλον επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Μετά το πέρας της κατασκευής, ο αγωγός θα θαφτεί τουλάχιστον ένα μέτρο κάτω από τη γη και έτσι δεν θα είναι ορατός.

Στο υψηλότερο σημείο του, στο Potom, στα Αλβανικά βουνά, ο αγωγός θα φτάσει τα 2.100 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Θα διασχίσει εννέα ορεινές κορυφές, ύψους άνω των 500 μέτρων, ενώ η πιο απότομη πλαγιά του θα έχει κλίση 40 μοιρών.

Η συνολική φάση κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Η τελική φάση- πριν ο αγωγός τεθεί σε λειτουργία- είναι η φάση θέσης σε λειτουργία του έργου, που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Σταθμοί συμπίεσης και άλλες επίγειες εγκαταστάσεις

Οι επίγειες εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο σταθμούς συμπίεσης, βαλβιδοστάσια και τερματικό σταθμό παραλαβής του αγωγού στην Ιταλία.

Δύο σταθμοί συμπίεσης, ο ένας κοντά στους Κήπους Θράκης, στην Ελλάδα, και ο άλλος στην ακτή της Αλβανίας κοντά στο Φίερι, θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η μεταφορά φυσικού αερίου δια μέσου του αγωγού. Για την αναβάθμιση, μελλοντικά, σε 20 δισ. Κυβικά μέτρα, θα καταστεί αναγκαίο να κατασκευαστούν δύο νέοι σταθμοί στη Βίγλιστα στην Αλβανία και στις Σέρρες στην Ελλάδα.

Τα βαλβιδοστάσια θα τοποθετηθούν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τον αγωγό για να μπλοκάρουν τη ροή του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια τακτικής συντήρησης ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατασκευή υποθαλάσσιας εγκατάστασης του αγωγού και προσγειάλωσης

Ο TAP θα διασχίσει το βυθό της Αδριατικής στην συντομότερη διασταύρωση- μεταξύ του Φίερι στην Αλβανία και της νότιας περιφέρειας Puglia της Ιταλίας, μια απόσταση μόλις 105 χιλιομέτρων. Η επιλογή της διαδρομής έλαβε επίσης υπόψη τις αυστηρές απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και την ιδιαίτερη φύση του βυθού της Αδριατικής.

Η τοποθέτηση των σωλήνων σε περισσότερο από από 800 μέτρα βάθος θα επιτρέψει τη χρήση ειδικών φορτηγίδων S-τύπου, καινοτόμας τεχνολογίας που εφαρμόζεται ευρέως στην την κατασκευή του αγωγού. Οι φορτηγίδες θα προχωρούν μπροστά καθώς σειρές σωλήνων έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος μέσα στο νερό, ακολουθώντας ένα χαρακτηριστικό S- κυρτού μεγέθους στον πυθμένα του βυθού.

Οι σειρές σωλήνων μήκους 12 μέτρων θα συγκολλώνται με τον αγωγό στο κατάστρωμα της φορτηγίδας. Ο εξωτερικός αγωγός χάλυβα θα έχει διάμετρο 36 ιντσών και πάχος 20- 34 mm, βάσει βάθους του νερού. Σε βάθος μικρότερο από 300 μέτρα, ο αγωγός θα επικαλυφθεί με σκυρόδεμα για προστασία από ενδεχόμενες ζημιές.

Το πιο βαθύ σημείο του αγωγού κάτω από τη στάθμη της θάλασσας θα είναι 810 μέτρα στο στενό του Otranto στην Αδριατική θάλασσα.

Φάσεις κατασκευής

Το πρόγραμμα του TAP είναι σε συνάρτηση με τις εξελίξεις σε επίπεδο παραγωγής, πράγμα που σημαίνει ότι τα ακριβή χρονοδιαγράμματα βασίζονται στην εξέλιξη του Σταδίου Shah Deniz 2 στην Κασπία θάλασσα. ”

Θα χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός στην Ιταλία και την Αλβανία ώστε να διασφαλισθεί ότι ο αγωγός θα καταλήξει στις ακτές με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις για το τοπικό περιβάλλον και θα σέβεται την περιοχή της ακτής. Για παράδειγμα, στην Ιταλία η προσγειάλωση θα κατασκευαστεί με τεχνολογία μικρο-σήραγγας για να επιτραπεί στον αγωγό να εισχωρήσει κάτω από το έδαφος, ώστε να μην αλλοιωθεί η παραλία.

Η εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού θα ξεκινήσει το 2019.

Μάθετε περισσότερα για την κατασκευή ειδικών τμημάτων και υποδομών του αγωγού σε κάθε χώρα, ανατρέχοντας στην σελίδα της αντίστοιχης χώρας.