Skip to main content

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Ο TAP στο Βυθκούκι (Vithkuq): Λειτουργώντας με σεβασμό στην παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον

21 Οκτώβριος 2015

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της περιοχής του Vithkuq ο ΤΑΡ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση και ανάλυση της όδευσης του αγωγού στο ώστε να προστατεύσει πολύτιμα μνημεία.

 

Τον Ιούνιο του 2015, ο TAP ξεκίνησε την προετοιμασία κατά μήκος της όδευσης του αγωγού στην Αλβανία. Πρόκειται για την πρώτη φάση των τεχνικών έργων που υλοποιούνται στη χώρα και προηγούνται της κατασκευής αυτής καθ’ εαυτήν του αγωγού ΤΑΡ μήκους 215 χλμ. στην Αλβανία ως μέρος της αλυσίδας μεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη. Η φάση αυτή εστιάζει στην αποκατάσταση και κατασκευή οδών πρόσβασης και γεφυρών, μέσω των οποίων θα μεταφερθούν υλικά και εξοπλισμός. 
Μία από τις περιοχές όπου ξεκίνησαν ήδη οδικά έργα υποδομών είναι το Βυθκούκι (Vithkuq) στο δήμο Κορυτσάς. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν και να αποκατασταθούν γύρω στα 13 χιλιόμετρα δρόμου, ενώ θα αναβαθμιστούν επίσης τέσσερις γέφυρες κατά μήκος της διαδρομής Ura-Floq-Vithkuq. 

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ ξεχωριστή και φημίζεται για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα πολυπληθή, κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα, μνημεία της. Υπάρχουν τρία αρχαία κάστρα στο Βυθκούκι που χρονολογούνται έως και το 2 π.Χ., τα Bellovoda, Lubonja, και Shen Pjeter. Στην περιοχή βρίσκονται ακόμη 24 εκκλησίες και τρία μοναστήρια προ του 12ου αι., καθώς και περισσότερες από 100 πηγές με πόσιμο νερό. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το Βυθκούκι έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Αλβανία.   

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της περιοχής στην πολιτιστική κληρονομιά του αλβανικού έθνους, ο ΤΑΡ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση και ανάλυση της όδευσης του αγωγού στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να προστατεύσει αυτά τα πολύτιμα μνημεία και να περιορίσει κάθε επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον. Με αυτό κατά νου, πλήθος πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, και κοινωνικών μελετών και αξιολογήσεων έχουν εκπονηθεί ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό της όδευσης του αγωγού. Πρόκειται για απαιτητική δουλειά για την οποία χρειάστηκε αναλυτική έρευνα και τεχνογνωσία, καθώς και υποστήριξη από πολλούς και διαφορετικούς ειδικούς που συνεργάστηκαν με τον ΤΑΡ. Η συνολική γνώση και εμπειρία που έφεραν οι ειδικοί αυτοί εξασφάλισε ότι εξυπηρετούνται οι λειτουργικές ανάγκες του έργου του ΤΑΡ, ενώ ταυτόχρονα αποφεύχθηκε κάθε αρνητική επίπτωση στην περιοχή.  

Η διαδικασία περιελάμβανε την υιοθέτηση στρατηγικών, μεθόδων, και ελεγκτικών προσεγγίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή μέτρων για τον αποτελεσματικό περιορισμό πιθανώς δυσμενών επιπτώσεων στην πολιτισμική κληρονομιά, το περιβάλλον, και την κοινωνία• για τη χάραξη ενός πλαισίου που θα ελέγχει τη συμμόρφωση (μέσω εξωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων), με την οποία ο TAP διαβεβαιώνει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του για το Έργο σε ό,τι αφορά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).  

«Για μας είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της παράδοσης και είμαστε ευτυχείς που ο ΤΑΡ έλαβε υπόψη το φυσικό πλούτο της περιοχής μας. Η ιστορία του τόπου μας αντανακλάται γλαφυρά στα παλιά κάστρα, ενώ στις εκκλησίες μας βρίσκονται μερικές από τις ωραιότερες τοιχογραφίες στην Αλβανία. Ο TAP τα αναγνωρίζει όλα αυτά και εργάζεται σε αρμονία με την περιοχή» – δήλωσε ο επικεφαλής του χωριού Petraq Shore.
Στην περίπτωση που ταυτιστούν ή ανασκαφούν τυχαία αρχαιολογικά ευρήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι αρχαιολόγοι και το προσωπικό που βρίσκονται στο σημείο έχουν εκπαιδευτεί να σταματήσουν αμέσως τις εργασίες και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές.  

Η αποκατάσταση των οδών πρόσβασης και γεφυρών από πλευράς ΤΑΡ θα συμβάλλει στην αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή, καθώς και του εισοδήματος από τον τουρισμό, δεδομένου ότι θα βελτιωθεί κατά πολύ η πρόσβαση στο Βυθκούκι. Οι αναβαθμισμένες υποδομές, εξάλλου, θα επιτρέψουν στους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων χωριών της περιοχής να μεταφέρουν τα αγροτικά τους προϊόντα με μεγαλύτερη ευκολία στην πόλη της Κορυτσάς και ακόμη πιο πέρα.  

Η παρουσία του TAP στο Βυθκούκι, όπως άλλωστε και σε όλες τις περιοχές από όπου διέρχεται ο αγωγός στην Αλβανία, καταδεικνύει όχι μόνο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της ενέργειας στη χώρα, αλλά –παράγοντας εξίσου σημαντικός– ότι θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στον τοπικό πληθυσμό, θα διευκολύνει τον τουρισμό, και θα προωθήσει τα τοπικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα σέβεται και διατηρεί την τοπική κουλτούρα και τις τοπικές παραδόσεις.