Skip to main content

Επιστροφή στη πλήρη λίστα με τα νέα

Ο TAP Δημοσιεύει Προκήρυξη για Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) και για καλώδιο οπτικών ινών

21 Σεπτέμβριος 2015

Μπάαρ, Ελβετία. Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) προσκαλεί εταιρείες να συμμετάσχουν στη διαδικασία προεπιλογής για την προμήθεια και παράδοση Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) και καλωδίου οπτικών ινών. Αυτό θα αποτελέσει και το τελευταίο μεγάλο πακέτο συμβάσεων που θα αναθέσει ο ΤΑΡ για την κατασκευή του Έργου σε επίπεδο προμηθειών από εταιρείες.

Το εύρος της σύμβασης προτίθεται να καλύψει:

  • Τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA), τηλεπικοινωνιών, και συστημάτων ασφαλείας. Το Σύστημα SCADA θα προσφέρει ολοκληρωμένες και συγκεντρωτικές υπηρεσίες συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου κατά μήκος και των 878 χλμ. του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, με το σύνολο των δεδομένων να μεταδίδονται στο εποπτικό κέντρο ελέγχου του Τερματικού Σταθμού Παραλαβής (Pipeline Receiving Terminal – PRT) στη Νότιο Ιταλία, από όπου θα παρακολουθείται η ασφαλής και βιώσιμη λειτουργία του αγωγού.
  • Την κατασκευή και παράδοση περί των 1.550 χλμ. καλωδίου οπτικών ινών που θα επιτρέψει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του αγωγού και των σχετιζόμενων εγκαταστάσεων, όπως οι σταθμοί συμπίεσης και τα βαλβιδοστάσια, με το Εποπτικό Κέντρο Ελέγχου.

O Norman Ingram, Διευθυντής Σχεδιασμού στον TAP, δήλωσε σχετικά: «Με την έκδοση αυτών των τελικών προκηρύξεων προεπιλογής, ο ΤΑΡ φθάνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεών του. Τόσο το SCADA, όσο και το καλώδιο οπτικών ινών, θα διευκολύνουν το σύστημα ελέγχου, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας του αγωγού. Η διαδικασία επιλογής του ΤΑΡ παραμένει διαφανής, αυστηρή, και με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση υψηλών προτύπων υγείας, ασφαλείας, καθώς και περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων.

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη της σύμβασης μπορούν να βρεθούν στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καθημερινό Δελτίο Υποβολής Προσφορών (TED): σύνδεσμος για το Σύστημα SCADA και σύνδεσμος για το καλώδιο οπτικών ινών.

Η προθεσμία που έχουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο για την προεπιλογή λήγει στις 30.09.2015. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής, ο TAP σκοπεύει να εκδώσει τις σχετικές Προσκλήσεις για την Υποβολή Προσφορών ως το τέλος του 2015. Οι συμβάσεις αναμένεται να ανατεθούν στα μέσα του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών στον ΤΑΡ παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.tap-ag.com/Ευκαιρίες-που-προσφέρει-το-έργο/Για-εταιρείες.

 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

​Σχετικά με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP)

Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο περίπου 878 χλμ. μήκους αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και θα διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Nότιo Ιταλία.

Η όδευση του TAP μπορεί να διευκολύνει την προμήθεια φυσικού αερίου σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Κροατίας κ.ά. Η προσγειάλωση του TAP στις ακτές της Ιταλίας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για περαιτέρω μεταφορά φυσικού αερίου της Κασπίας σε μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Αυστρία. 

Ο TAP θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού∙ θα αποτελέσει σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων, και δεν εξαρτάται από επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Με τις πρώτες πωλήσεις αερίου προς τη Γεωργία και την Τουρκία να προβλέπονται για τα τέλη του 2018, οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη θα ακολουθήσουν γύρω στις αρχές του 2020.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).

Για ερωτήσεις από εκπροσώπους ΜΜΕ: media@tap-ag.com 

Περισσότερες πληροφορίες για τον TAP: www.tap-ag.gr | www.twitter.com/tap_pipeline