Skip to main content

Οι εταιρείες-ανάδοχοι και υπεργολάβοι του TAP

Ο TAP έχει συμβληθεί με μια σειρά από εταιρείες-αναδόχους για την ανάπτυξη και κατασκευή του αγωγού. Οι εργολήπτες αυτοί συνεργάζονται στενά με εξειδικευμένες εγχώριες και διεθνείς εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν εξειδικευμένες εργασίες ως υπεργολάβοι. Η λίστα που ακολουθεί είναι ενδεικτική και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο εξελίσσεται το έργο.

 

HFCL

Η Himachal Futuristic Communications Ltd. (HFCL) συνεργάζεται με τον ΤΑΡ για την προμήθεια και παράδοση καλωδίων οπτικών ινών μήκους περίπου 1.550 χλμ. Η Himachal Futuristic Communications Ltd. Ινδίας αποτελεί εγνωσμένης αξίας παρόχο τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε διάφορους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (IPSs), εταιρείες διαχείρισης υποδομών, καθώς και στον τομέα της ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) διεθνώς. Η HFCL είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές καλωδίων οπτικών ινών, με ισχυρή πελατειακή βάση σε περισσότερες από 30 χώρες. 

ABKons

Η ABKons είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και νομικών υπηρεσιών της Αλβανίας και σύμβουλος του TAP σε ζητήματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές του στην Αλβανία από το 2009. Παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης στον TAP κατά την οριοθέτηση περιεχομένου, τη δημοσιοποίηση, και τη δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τη ΜΠΚΕ για την Αλβανία. Αυτή την περίοδο διεξάγει κυκλοφοριακές έρευνες για τις οδικές προσβάσεις που θα επηρεαστούν από το έργο, ανάλυση προσφοράς και ζήτησης, καθώς και τη μελέτη για το ύψος των αποζημιώσεων. Η ABKons έχει αναλάβει επίσης τις διαδικασίες δουλείας και απόκτησης γης ώστε να εξασφαλίσει δικαίωμα διέλευσης στην Αλβανία.

Τον Φεβρουάριο 2017, ο TAP ανέθεσε στην ABKons την παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Έργων για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων στο πλαίσιο των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (ΚΠΕ). Επομένως η ABKons συγκεντρώνει πληροφορίες αναφορικά με τις εταιρείες που επιθυμούν να ληφθούν υπ’ όψιν και να συνεργαστούν για την υλοποίηση αυτών των έργων. 

 

ASPROFOS ENGINEERING

Η ASPROFOS είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μελετών στην Ελλάδα και ανήκει στον όμιλο εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια. Παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων και υλοποιεί Μελέτες Οργάνωσης, Ενεργειακών, Υγείας και Ασφάλειας για διϋλιστήρια, φυσικό αέριο, Ηλεκτρική ενέργεια και αντίστοιχες υποδομές.

Στον TAP παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ως υπεργολάβος σε Ελλάδα και Αλβανία.

 

Ε.Ν.Υ. – Εταιρεία Νομικών Υπηρεσιών

Η δικηγορική εταιρεία Ε.Ν.Υ. παρέχει στον ΤΑΡ νομικές υπηρεσίες που αφορούν στις διαδικασίες Απόκτησης Γης και Δουλείας στην Ελλάδα, με στόχο τη διασφάλιση μόνιμης ή προσωρινής πρόσβασης στη γη και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας κι ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα, η Ε.Ν.Υ. είναι ένα δικηγορικό γραφείο που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κτηματολογικής διαχείρισης και δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας για ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Ε.Ν.Υ. παρέχει επίσης ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών που αφορούν σε δικαιώματα ακίνητης περιουσίας και σχετικές συμφωνίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και νομική υποστήριξη για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ανέθεσε ο ΤΑΡ τον Νοέμβριο του 2015 σύμβαση για την προμήθεια σωληναγωγών 48 ιντσών και μήκους περίπου 495 χλμ. για τα χερσαία τμήματα του αγωγού ΤΑΡ στην Ελλάδα.

H Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνων για τις αγορές ενέργειας και του κλάδου των κατασκευών. Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου έχει θυγατρικές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κύπρο και την Πολωνία, ενώ διαθέτει επίσης ένα διεθνές δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών. Η βασική παραγωγική μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στη Θίσβη Βοιωτίας, με ετήσια δυνάμει παραγωγή τους 1.000.000 τόνους περίπου.

 

INFOΔΗΜ

Η εταιρεία INFOΔΗΜ έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής για τη συλλογή των γεωγραφικών πληροφοριών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες Απόκτησης Γης και Δουλείας του ΤΑΡ. Η INFOΔΗΜ σχεδίασε και ανέπτυξε τις κεντρικές βάσεις γεωγραφικών δεδομένων για την υποστήριξη των σχετικών δραστηριοτήτων του ΤΑΡ στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και το Υποστηρικτικό Διαχειριστικό Σύστημα Ασφαλούς Πρόσβασης στη Γη του έργου. Την περίοδο αυτή, η ΙΝFOΔΗΜ αναπτύσσει επίσης τη Διεπαφή Χρήστη PAMS (Διαχειριστικό Σύστημα Κτηματολογίου, Απογραφής και Περιουσιακών Στοιχείων). Η ΙΝFOΔΗΜ ακόμη στελεχώνει και υποστηρίζει το Κέντρο Ελέγχου Ταξιδιωτικής Διαχείρισης. Η εταιρεία ΙΝFOΔΗΜ ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και εφαρμογών. Διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας διαδικασιών και παραδοτέων, και χρησιμοποεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης για να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των έργων που αναλαμβάνει. Η εταιρεία ΙΝFOΔΗΜ είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΝ ΙSO 27001:2013.

E.ON Technologies GmbH (ETG)

H E.ON Technologies GmbH, με έδρα στη Γερμανία, είναι ο πάροχος τεχνικών υπηρεσιών του TAP για το χερσαίο τμήμα του αγωγού.

Honeywell SRL Italia

Στην Honeywell SRL Ιταλίας έχει ανατεθεί από τον ΤΑΡ η μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας. Η Honeywell SRL Ιταλίας αποτελεί μέλος του Ομίλου Honeywell που απασχολεί περισσότερους από 131.000 υπαλλήλους ανά τον κόσμο. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα SCADA που μεταφέρουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες στην επιχειρησιακή ομάδα του αγωγού, ενώ αυτόματα εγγράφουν και επεξεργάζονται δεδομένα. 

Industria Meccanica Bassi Luigi & C. S.p.A

Στην Industria Meccanica Bassi ο ΤΑΡ έχει αναθέσει δύο συμβάσεις: η πρώτη για τη μελέτη, κατασκευή, και παράδοση ταυ και συγκολλημένων γωνιών διαφορετικών χαρακτηριστικών διαμέτρου 48 και 36 ιντσών, και η δεύτερη για μονάδες αποξεστών για τον έξυπνο καθαρισμό των σωληνώσεων. Με έδρα την Ιταλία, η εταιρεία Bassi κατασκευάζει εξαρτήματα θερμής έλασης, καρούλια σωληνώσεων, διανομείς, slug catchers, προκατασκευές και μηχανικές λύσεις για μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. 

Κοινοπραξία Bonatti S.p.A και J&P-ΑΒΑΞ

Στην Kοινοπραξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες Bonatti S.p.A (Ιταλία) και J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. (Ελλάδα) ανατέθηκε η σύμβαση για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή δύο κλήρων στη Βόρειο Ελλάδα. Τα τμήματα αυτά καλύπτουν περίπου 360 χλμ. αγωγού που εκτείνεται από την Καβάλα μέχρι την Ιεροπηγή (ελληνο-αλβανικά σύνορα).

Η Bonatti S.p.A αποτελεί ολοκληρωμένο πάροχο επιτόπιων επιχειρησιακών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας κατά τη διάρκεια των οποίων έχει αναλάβει σημαντικά έργα κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε απομακρυσμένες περιοχές, εφαρμόζοντας εξελιγμένες μεθόδους και τεχνολογίες. Η Bonatti συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αναδόχους έργων κατασκευής αγωγών στον κόσμο, με εντυπωσιακό ενεργητικό τοποθέτησης σωληναγωγών που εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιομέτρων ανά τον κόσμο.

Ο Όμιλος J&P ΑΒΑΞ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στο εξωτερικό. Εισηγμένη από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η J&P ΑΒΑΞ διαθέτει πλούσια εμπειρία στην κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και θερμοηλεκτρικών σταθμών.

Κοινοπραξία Enereco S.p.A και Max Streicher S.p.Α

Στην Kοινοπραξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες Enereco και Max Streicher ανατέθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος του αγωγού στην Ιταλία (μήκους 8 χλμ. και διαμέτρου 36 ιντσών), το οποίο στην προσγειάλωση του αγωγού θα συνδέσει το θαλάσσιο τμήμα του με τον Τερματικό Σταθμό Παραλαβής (Pipeline Receiving Terminal – PRT).

Η Enereco S.p.A είναι κατασκευαστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1988. Οι τεχνολογικές δεξιότητες του διατομεακού στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας καλύπτουν το σχεδιασμό εργοστασιακών μονάδων και υποδομών για την παραγωγή και μεταφορά στον τομέα της ενέργειας. 

Η Max Streicher S.p.A είναι η ιταλική θυγατρική του Ομίλου Streicher. Η εταιρεια κατέχει σημαντική θέση στον τομέα κατασκευής αγωγών και εργοστασίων στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου – σε συνεργασία με τη Snam Rete Gas και τον Όμιλο ENI. 

 

Κοινοπραξία Gener 2 Sh.p.K και Sicilsaldo S.p.A

Η Kοινοπραξία, η οποία σχηματίζεται από τις εταιρείες Gener 2 και Sicilsaldo, έχει συναφθεί για την κατασκευή και αποκατάσταση της πρώτης φάσης του οδικού δικτύου πρόσβασης και των γεφυρών στην Αλβανία. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι η Gener 2 Sh.p.K, μία αλβανική κατασκευαστική και αναπτυξιακή εταιρεία με σχεδόν 20 χρόνια σχετικής εμπειρίας. Η εταιρεία έχει εκτελέσει πολλά ιδιωτικά και δημόσια κατασκευαστικά και αναπτυξιακά έργα, παρέχοντας υπηρεσίες μηχανολογικού σχεδιασμού, διαχείρισης, συντονισμού και εποπτείας.

Η Sicilsaldo S.p.A είναι ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες μηχανολογικού σχεδιασμού, προμήθειας και κατασκευής στον τομέα της ενέργειας – συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι υπηρεσίες τους κυμαίνονται από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αγωγών.

 

Κοινοπραξία Renco S.p.A. και ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Στην Kοινοπραξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες Renco (Ιταλία) και TΕΡΝΑ (Ελλάδα) ανατέθηκε η σύμβαση για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή των σταθμών συμπίεσης του έργου – στους Κήπους στην Ελλάδα και στο Φιέρι της Αλβανιας. 

Η Renco S.p.A., ιταλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1979, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και κατασκευής έργων στους τομείς της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και των δημοσίων υποδομών.

Με περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω του 1,5 δισ. ευρώ κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η αξία του ανεκτέλεστου υπολοίπου του κατασκευαστικού έργου που έχει αναλάβει ο όμιλος ανέρχεται σε 1,95 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα των μονάδων ενέργειας που ο όμιλος κατέχει ή μετέχει ξεπερνά τα 1.500 MW.

MTC ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην MTC ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ έχει αναθέσει ο ΤΑΡ την υλοποίηση των διαδικασιών Απόκτησης Γης και Δουλείας στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλίσει μόνιμη ή προσωρινή πρόσβαση στη γη, καθώς και δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η MTC ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ παρείχε επίσης υποστήριξη για την επικοινωνία της πολιτικής και των τιμών αποζημίωσης σε ενδιαφερόμενα μέρη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τις κοινοπραξίες Topmaps και MG Values, η MTC ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ανέλαβε να φέρει σε πέρας μια ποικιλία πρόσθετων έργων που περιλαμβάνουν τοπογραφικές και κτηματολογικές μελέτες, ορισμούς αποζημιώσεων και αξιών αποκατάστασης με βάση τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), κλπ. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και γραφεία σε πολλές ακόμη πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η MTC ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ είναι μια εταιρεία που παρέχει τεχνικές μελέτες και υπηρεσίες, η οποία εξειδικεύεται στη διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων εργασιών.

QED

Η QED είναι εταιρεία καταναλωτικής και κοινωνικής έρευνας ελληνικών συμφερόντων. Παρέχει υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη (pre-search υπηρεσίες), και υπηρεσίες ενσωμάτωσης των ευρημάτων της έρευνας στις διαδικασίες απόφασης του πελάτη (post-search υπηρεσίες).

Ως ανάδοχος του ΤΑΡ, η QED παρείχε υπηρεσίες έρευνας αγοράς για την υλοποίηση της Καταγραφής Πληθυσμού και Παγίων κατά μήκος της όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα.

 

Nuova Giungas s.r.l.

Η Nuova Giungas είναι εταιρεία-ανάδοχος του ΤΑΡ για τη Μελέτη, Κατασκευή, και Παράδοση μονωτικών αρμών 48 και 36 ιντσών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1965 και έκτοτε συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς αερίου, πετρελαίου και νερού σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την παραγωγή μονολιθικών μονωτικών αρμών. Το 2016 έγινε μέλος του Ομίλου Valvitalia. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Ως ανάδοχος του ΤΑΡ, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Αγωγού ΤΑΡ στην Ελλάδα και την καταβολή αποζημιώσεων προς τους επηρεαζόμενους από το έργο.

Renco S.p.A

Η Renco είναι εταιρεία-ανάδοχος του ΤΑΡ για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή του Τερματικού Σταθμού Παραλαβής (Pipeline Receiving Terminal – PRT) στη Νότιο Ιταλία. Είναι ιταλική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1979 και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και κατασκευής έργων στους τομείς της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και των δημοσίων υποδομών.

RMA

Στην εταιρεία RMA από τη Γερμανία ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2015 η σύμβαση του ΤΑΡ για την προμήθεια σφαιρικών βαλβίδων μεγάλης διαμέτρου, 48 ιντσών και 36 ιντσών – κατηγορίας 600 και 900 αντιστοίχως, καθώς και ενεργοποιητών.
Με παράδοση άνω των 45 ετών, η RMA είναι ηγέτιδα στο χώρο της παραγωγής εξειδικευμένων εξαρτημάτων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως σφαιρικές βαλβίδες και αποξέστες. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει διεθνείς πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008. Η RMA είναι οικογενειακή επιχείρηση υπό τη διεύθυνση της δεύτερης γενιάς της οκογένειας.  

 

Saipem S.p.A

Στη Saipem ανέθεσε ο ΤΑΡ τη σύμβαση για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού, διαμέτρου 30 ιντσών, που διασχίζει την Αδριατική θάλασσα.

Η Saipem ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα των υπηρεσιών γεώτρησης, καθώς και στη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών και άλλων σύνθετων έργων –χερσαίων ή υποθαλλάσιων– που σχετίζονται με την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία σε δύσκολα περιβάλλοντα, απομονωμένες περιοχές και στην ανοικτή θάλλασα, ενώ παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής ή Μελέτης, Προμήθειας, Κατασκευής και Εγκατάστασης. Διαθέτει χαρακτηριστικές ικανότητες και μοναδικούς πόρους, καθώς και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η Saipem εδρεύει στην Ιταλία και δραστηριοποιείται σε 68 χώρες, απασχολώντας περίπου 40.000 υπαλλήλους.

Salzgitter Mannesmann International GmbH

Τον Οκτώβριο του 2015 ο ΤΑΡ ανέθεσε στην Salzgitter Mannesmann σύμβαση προμήθειας σωληναγωγών διαμέτρου 48 ιντσών και μήκους περίπου 297 χλμ. για το χερσαίο τμήμα του αγωγού, καθώς και γωνιών τόσο για το χερσαίο (48 ιντσών), όσο και για το υποθαλάσσιο (36 ιντσών) τμήμα του αγωγού. Τον Απρίλιο του 2016 στην ίδια εταιρεία ανατέθηκε σύμβαση για την προμήθεια υποθαλάσσιων σωληναγωγών μήκους περίπου 110 χιλιομέτρων και διαμέτρου 36 ιντσών, ώστε να χρησιμοποποιηθούν για το τμήμα του αγωγού μήκους 105 χλμ. που θα διασχίζει την Αδριατική Θάλασσα. 

Η Salzgitter Mannesmann International GmbH είναι μέλος του Ομίλου Salzgitter AG με έδρα τη Γερμανία, ο οποίος ιδρύθηκε το 1859 και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους χάλυβα και τεχνολογίας. Η δυνάμει παραγωγή του αγγίζει τους 9 εκατ. τόνους ακατέργαστου χάλυβα και το ανθρώπινο δυναμικό του υπερβαίνει τους 25.000 υπαλλήλους.

 

Siemens AG

Το Σεπτέμβριο του 2015 ο TAP ανέθεσε στην εταιρεία Siemens σύμβαση για την προμήθεια έξι υπερ-συμπιεστών αεριοστροβίλων (τούρμπο), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στους σταθμούς συμπίεσης του ΤΑΡ κοντά στους Κήπους στην Ελλάδα και στο Φιέρι της Αλβανίας.

Η Siemens AG αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς τεχνολογίας που είναι ενεργειακώς αποδοτική και ταυτόχρονα εξοικονομεί πόρους. Η εταιρεία παρέχει λύσεις για την αποδοτική παραγωγή και μεταφορά ενέργειας. Πρωτοπορεί επίσης στην παροχή λύσεων για βιομηχανικές υποδομές, αυτοματοποίηση και λογισμικό. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, η Siemens απασχολούσε περί τους 351.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. 

 

SPIECAPAG

Στην εταιρεία SPIECAPAG, με έδρα τη Γαλλία, ανέθεσε ο ΤΑΡ τη σύμβαση για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή ενός κλήρου του αγωγού στην Ελλάδα μήκους 185 χλμ. που εκτείνεται από τους Κήπους έως την Καβάλα. Και δύο κλήρων στην Αλβανία (συνολικού μήκους 215 χλμ.), από το Bilisht έως το Topoje. Η SPIECAPAG έχει επίσης αναλάβει το τμήμα του αγωγού που διέρχεται από το ποτάμι του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου ο ΤΑΡ θα συνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου της Ανατολίας Trans Anatolian Pipeline (ΤΑΝΑΡ).

Η SPIECAPAG έχει ιστορία ασύγκριτων επιτυχιών που ξεπερνούν τον αιώνα. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, η εταιρεία έχει παραδώσει με ασφάλεια τους πιο απαιτητικούς αγωγούς στον κόσμο, συνολικού μήκους άνω των 50.000 χιλιομέτρων, έχοντας αναδειχθεί σε παγκόσμιο ανάδοχο κατασκευής αγωγών και εγκαταστάσεων. Στις μέρες μας, η SPIECAPAG είναι θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας του Ομίλου ENTREPOSE, μία εταιρεία του γαλλικού Ομίλου VINCI. 

 

Statoil

Η Statoil προετοίμασε τη διαδικασία Front End Engineering Design (FEED) για το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου

Technip

Η εταιρεία Technip είναι παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση έργων, στο μηχανολογικό σχεδιασμό και την κατασκευή για τη βιομηχανία ενέργειας. Από τα μεγαλύτερου βάθους υποθαλάσσια έργα πετρελαίου & φυσικού αερίου και τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες υπεράκτιες και παράκτιες υποδομές, οι 37.500 άνθρωποι της Technip προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις και τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες ανταποκρινόμενοι στις παγκόσμιες προκλήσεις ενέργειας. Με παρουσία σε 48 χώρες, η Technip διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας βιομηχανικά μέσα σε όλες τις ηπείρους και διαχειρίζεται ένα στόλο πλοίων ειδικών για την εγκατάσταση αγωγών και την κατασκευή υποβρύχιων δομών. Η Technip παρέχει Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (PMC) για τον αγωγό TAP, καλύπτοντας το χερσαίο τμήμα του αγωγού, από την Ελλάδα προς την Αλβανία και την Ιταλία.

UTG

Η UTG, πρώην ETG, προετοίμασε τη διαδικασία Front End Engineering Design (FEED) για το χερσαίο τμήμα του TAP σε όλες τις φιλοξενούσες χώρες. Κατά το στάδιο της εκτέλεσης, προσωπικό της UTG είναι μέρος του Integrated Project Management Team (IPMT) για την υποστήριξη της διοίκησης σε όλα τα στάδια του έργου.